Programy

Fundacja Totalizatora Sportowego poprzez prowadzone programy odpowiada na bieżące potrzeby społeczeństwa oraz działa na rzecz rozwoju integracji społecznej. Fundacja promuje również polską kulturę i dziedzictwo narodowe, budując tym samym poczucie dumy ze współczesnej Polski oraz wspierając tradycję. 

"Odpowiedzialni społecznie"

Fundacja Totalizatora Sportowego jako aktywny partner społeczny wspiera społeczeństwo w bieżących wyzwaniach. Fundacja realizuje działania pomocowe oraz dobroczynne – wspiera inicjatywy związane z rozwojem wspólnot oraz społeczności lokalnych, w tym system integracji i opieki społecznej. Fundacja prowadzi działania służące aktywizacji zawodowej i przedsiębiorczej w szczególności dla uchodźców dotkniętych konfliktem zbrojnym. Dodatkowo wspiera kształtowanie postaw proekologicznych, troszcząc się o zdrowe i bezpieczne środowisko.

“Z kobietami - patriotkami”

Fundacja wspiera społeczeństwo w kształtowaniu postaw patriotycznych i dumy narodowej. Fundacja dąży do upowszechniania wiedzy kulturowo-historycznej oraz propagowania dziedzictwa narodowego. W tym Programie wspierane będą inicjatywy, których głównym celem jest podkreślenie zasług w historii RP odważnych i walecznych kobiet, zapisanych na kartach historii Polski.

“Polska dziś i jutro”

Fundacja, chcąc realizować misję promowania polskiej kultury, prowadzi program poświęcony promocji wiedzy z zakresu historii i kultury polskiej oraz budowaniu postaw patriotycznych łączących ujęcie tradycyjne z modernistycznym, dynamicznym na miarę potrzeb współczesności. Do głównych celów należy kształtowanie świadomości narodowej oraz obywatelskiej, propagowanie dziedzictwa narodowego w atrakcyjnej formie oraz łączenie tradycji kulturowej i historycznej z nowoczesnością, ujmując zagadnienia gospodarki, samorządności czy wyzwań współczesnych czasów.

"Business Centrum dla Ukrainy"

Business Centrum dla Ukrainy powstało w odpowiedzi na lawinowy napływ firm z Ukrainy do Polski, a co za tym idzie przyrost potrzeb ze strony ukraińskich podmiotów, które poszukują w Polsce pomocy doradczej w procesie rozwijania działalności biznesowej.

„Wygraj Rozwój"

W sierpniu bieżącego roku wystartował program „Wygraj Rozwój”, który powstaje we współpracy Fundacji Totalizatora Sportowego z firmą Manpower. Kluczowym celem programu jest długofalowe wsparcie i aktywizacja zawodowo-społeczna uchodźców z Ukrainy w Polsce. W ramach programu pomoc może otrzymać aż 4000 Ukraińców!