O programie

W sierpniu 2022   roku wystartował program „Wygraj Rozwój”, który powstaje we współpracy Fundacji Totalizatora Sportowego z firmą Manpower. Kluczowym celem programu jest długofalowe wsparcie i aktywizacja zawodowo-społeczna uchodźców z Ukrainy w Polsce. W ramach programu pomoc może otrzymać aż 4000 Ukraińców!
Nasz program umożliwia usamodzielnienie się w Polsce osób z Ukrainy, zmuszonych do ucieczki ze swojego kraju przed obliczem wojny. Wygraj Rozwój to niezaprzeczalna szansa na legalne, dostosowane do umiejętności potencjalnych pracowników z Ukrainy, zatrudnienie na terytorium naszego kraju.

Dbamy o dopasowanie kwalifikacji kursantów do oczekiwań rynku pracy, oferując im szkolenia zawodowe we wskazanych przez pracodawców dziedzinach w największych miastach w Polsce (tj. Warszawa, Wrocław, Katowice, Kraków, Łódź oraz Poznań).

Do programu zgłosiło się 3000 Ukraińców! 
W ramach programu obywatele z Ukrainy otrzymali dostęp nie tylko do szkoleń z języka polskiego, ale także szkoleń specjalistycznych, takich jak prowadzenie wózka widłowego, obsługa kasy fiskalnej lub obsługa komputera. Podejmowanie i wspieranie działań w zakresie dobroczynności, w tym udzielanie pomocy społecznej, wpisuje się w kluczowe cele naszej Fundacji. Dla pracodawców udział w programie to możliwość pozyskania pracowników z pożądanymi umiejętnościami, bez ponoszenia dodatkowych kosztów, a dla osób zainteresowanych znalezieniem pracy to szansa na zdobycie nowych kompetencji i stabilnego zatrudnienia w Polsce.

Udział w programie jest bezpłatny, a firmy i kandydaci z Ukrainy, którzy są zainteresowani dołączeniem do programu Fundacji Totalizatora Sportowego i Manpower, mogą kontaktować się pod adresem wygrajrozwoj@manpower.pl.
Realizacja programu możliwa jest dzięki sprzedaży Zakładów Specjalnych – gry liczbowej Totalizatora Sportowego, z której cały przychód przekazywany jest na pomoc Ukrainie. Po raz pierwszy w ponad 65-letniej historii Totalizatora Sportowego wszystkie środki uzyskane ze sprzedaży Zakładów Specjalnych (z wyłączeniem obowiązkowych dopłat) spółka przekazuje na cel społeczny, którym w tym przypadku jest pomoc Ukrainie. Zostaną one przeznaczone m.in. na doraźną pomoc dzieciom i ich opiekunom będącym w Polsce, jak i na zaspokajanie ich przyszłych potrzeb. Mowa o przysposobieniu do podjęcia pracy w Polsce, nauce języka polskiego i wsparciu działań integracyjnych.

I edycja Programu została zakończona.