O Fundacji

Pomagamy w budowaniu otwartego społeczeństwa

O Fundacji

Misją Fundacji Totalizatora Sportowego — jako aktywnego partnera społecznego — jest odpowiadanie na bieżące potrzeby społeczeństwa. Fundacja pomaga w budowaniu otwartego społeczeństwa, ukierunkowanego na solidaryzm narodowy i realizuje działania m.in. na rzecz integracji społecznej, promocji postawy aktywnego społeczeństwa oraz promocji wartości patriotycznych. 

Misja

 • Odpowiadamy na bieżące potrzeby społeczeństwa oraz aktywnie realizujemy działania na rzecz promocji polskiej kultury, dziedzictwa narodowego i integracji społecznej. 
 • Prężnie rozwijamy swoją działalność, wspierając obszar edukacji, przedsiębiorczości i innowacyjności.

Wizja

 • Fundacja na bieżąco reaguje na potrzeby i wyzwania stojące przed społeczeństwem. Pomaga w budowaniu otwartego społeczeństwa, ukierunkowanego na przedsiębiorczość i innowacyjność.
 • Fundacja promuje polską kulturę i chroni dziedzictwo narodowe, inspirując do działania oraz poszukiwania nowoczesnych środków wyrazu.

Nasze wartości

Wiarygodność:

Prowadzimy naszą działalność w sposób uczciwy i otwarty, zachowując pełną wiarygodność realizowanej działalności. Przy podjęciu decyzji weryfikujemy wszystkie źródła informacji, tak aby nasze działania miały jak najlepszy wpływ na otoczenie

Aktywność:

Wychodzimy z inicjatywą i z pełnym zaangażowaniem prowadzimy działania tam, gdzie to najbardziej potrzebne. 
Nie marnując czasu, dynamicznie zmieniamy nasze otoczenie na lepsze.

Odpowiedzialność:

Nie zwlekamy z podjęciem działań, pamiętając, jak ważna jest pomoc. Przy podjęciu każdej decyzji pamiętamy, jak duży wpływ ma na otoczenie.

Otwartość:

Jesteśmy otwarci na opinie innych oraz szczerze wypowiadamy nasze zdanie z poszanowaniem praw drugiego człowieka. Wierzymy, że otwarty i szczery dialog prowadzi do najlepszych wspólnych pomysłów i inicjatyw. Uważnie wsłuchujemy się w pomysły oraz potrzeby innych: partnerów, współpracowników oraz beneficjentów.

Współpraca:

Prowadzimy dynamiczne działania ramię w ramię z innymi, promując pracę zespołową w celu osiągnięcia zamierzonych efektów w realizowanych projektach, a także rozwoju pracowników.

Władze i zespół Fundacji

 • Pracownicy
 • Zarząd Fundacji
 • Rada Fundacji
Koordynator Projektów

Sylwia Lelito

Koordynator Projektów

Kateryna Grąbczewska

Prezes Zarządu Fundacji

Izabela Wyżga

Rafał Krzemień

Stanisław Grabiec

Szymon Gawryszczak

Artur Kapelko

Pliki do pobrania

 • Regulaminy
 • Statut
 • Sprawozdania
 • Deklaracje
 • FAQ
 • Regulamin Przyznawania Darowizn
 • Sprawozdanie merytoryczne Fundacji za rok 2022