Filar

Edukacja i Przedsiębiorczość

Edukacja i Przedsiębiorczość - czego dotyczy?

W filarze tym zaplanowano realizację inicjatyw z zakresu nowoczesnych technologii i szeroko rozumianej przedsiębiorczości społecznej w odniesieniu do społeczeństwa stojącego u progu technologicznej rewolucji i rosnącego zapotrzebowania na kształtowanie kompetencji oraz umiejętności na miarę potrzeb współczesności.

Do szczegółowych celów Filaru przede wszystkim należy:

 • oferowanie opieki, pomocy społecznej oraz udzielanie wsparcia w Polsce i za granicą osobom poszkodowanym w wyniku działań wojennych

 • wspieranie integracji społecznej, procesów adaptacyjnych oraz aktywizacji zawodowej w szczególności dla uchodźców dotkniętych konfliktem zbrojnym, w tym kształtowanie kompetencji wśród cudzoziemców, przydatnych do podjęcia i rozwoju kariery zawodowej w Polsce

 • realizowanie działań na rzecz kształtowania dialogu międzykulturowego w Polsce

 • przyczynienie się do utworzenia i rozwoju wspólnej przestrzeni społecznej, która będzie stanowiła podstawę współpracy i wzajemnego wsparcia wśród różnokulturowej społeczności mieszkańców Polski

 • poszukiwanie rozwiązań dotyczących aktualnie pojawiających się potrzeb związanych z napływającą do Polski falą uchodźczą;
 • wspieranie inicjatyw związanych z rozwojem wspólnot oraz społeczności lokalnych, w tym systemu integracji, opieki i pomocy społecznej

 • reagowanie na bieżące potrzeby społeczeństwa poprzez:
  a) wspieranie mieszkańców Polski w aktualnych wyzwaniach społecznych, umożliwiających wprowadzanie korzystnych zmian z punktu widzenia interesu społecznego
  b) realizację zadań na rzecz wzmocnienia solidarności społecznej, współpracy międzypokoleniowej, międzyśrodowiskowej, zmierzającej do podnoszenia poziomu aktywności obywatelskiej oraz związanego z tym rozwoju społeczeństwa obywatelskiego

 • przeciwdziałanie nierównościom społecznym, dyskryminacji, uprzedzeniom.

Artykuły

Relacja z konferencji Cooperate Together'24

Zaproszenie na Ukraine Tech Meeting