Filar

Odpowiedzialność Społeczna

Odpowiedzialność Społeczna - czego dotyczy?

W ramach tego filaru Fundacja, chcąc realizować misję społeczną, dąży do rozwinięcia swojej działalności na rzecz pomocy uchodźcom i cudzoziemcom przebywającym na terytorium Polski i ich integracji społecznej. Fundacja realizuje również działania mające na celu zapewnienie wsparcia Polakom w bieżących wyzwaniach w trosce o rozwój społeczeństwa obywatelskiego.
Do szczegółowych celów Filaru przede wszystkim należy:
 • oferowanie opieki, pomocy społecznej oraz udzielanie wsparcia w Polsce i za granicą osobom poszkodowanym w wyniku działań wojennych

 • wspieranie integracji społecznej, procesów adaptacyjnych oraz aktywizacji zawodowej w szczególności dla uchodźców dotkniętych konfliktem zbrojnym, w tym kształtowanie kompetencji wśród cudzoziemców, przydatnych do podjęcia i rozwoju kariery zawodowej w Polsce

 • realizowanie działań na rzecz kształtowania dialogu międzykulturowego w Polsce

 • przyczynienie się do utworzenia i rozwoju wspólnej przestrzeni społecznej, która będzie stanowiła podstawę współpracy i wzajemnego wsparcia wśród różnokulturowej społeczności mieszkańców Polski

 • poszukiwanie rozwiązań dotyczących aktualnie pojawiających się potrzeb związanych z napływającą do Polski falą uchodźczą;
 • wspieranie inicjatyw związanych z rozwojem wspólnot oraz społeczności lokalnych, w tym systemu integracji, opieki i pomocy społecznej

 • reagowanie na bieżące potrzeby społeczeństwa poprzez:
  a) wspieranie mieszkańców Polski w aktualnych wyzwaniach społecznych, umożliwiających wprowadzanie korzystnych zmian z punktu widzenia interesu społecznego
  b) realizację zadań na rzecz wzmocnienia solidarności społecznej, współpracy międzypokoleniowej, międzyśrodowiskowej, zmierzającej do podnoszenia poziomu aktywności obywatelskiej oraz związanego z tym rozwoju społeczeństwa obywatelskiego

 • przeciwdziałanie nierównościom społecznym, dyskryminacji, uprzedzeniom.

Powiązane programy

Odpowiedzialni społecznie

Fundacja Totalizatora Sportowego jako aktywny partner społeczny wspiera społeczeństwo w bieżących wyzwaniach. Fundacja realizuje działania pomocowe oraz dobroczynne – wspiera inicjatywy związane z rozwojem wspólnot oraz społeczności lokalnych, w tym system integracji i opieki społecznej. Fundacja prowadzi działania służące aktywizacji zawodowej i przedsiębiorczej w szczególności dla uchodźców dotkniętych konfliktem zbrojnym. Dodatkowo wspiera kształtowanie postaw proekologicznych, troszcząc się o zdrowe i bezpieczne środowisko.

"Business Centrum dla Ukrainy"

Business Centrum dla Ukrainy powstało w odpowiedzi na lawinowy napływ firm z Ukrainy do Polski, a co za tym idzie przyrost potrzeb ze strony ukraińskich podmiotów, które poszukują w Polsce pomocy doradczej w procesie rozwijania działalności biznesowej.

Artykuły

Relacja z konferencji Cooperate Together'24

Zaproszenie na Ukraine Tech Meeting